Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Bezplatné přednášky pro školy

08.11.2011

Pokud jste učitelem základní či střední školy a věnujete se v rámci své výuky tématu Evropské unie, neváhejte se na nás obrátit! Rádi uspořádáme bezplatné přednášky na různá evropská témata přímo na Vaší škole!

Během školního roku nabízíme školám z Pardubického kraje možnost objednávky bezplatných přednášek. Níže naleznete přehled aktuálně nabízených témat včetně stručné anotace. Po domluvě je možno upravit strukturu přednášky dle přání vyučujících.

Besedy trvají většinou 1-2 vyučovací hodiny a bývají doplněny kvízy, hrami, krátkými filmy či diskusemi s posluchači.

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: hylmarova.lucie@vlada.cz, případně telefonicky na čísle: (+420) 466 610 110 nebo (+420) 720 970 600.

             

 

Nabídka přednášek pro základní (mateřské) školy

Témata přednášek pro 1. stupeň základních škol:

 • EU letem světem - příčiny vzniku ES, symboly EU, evropské instituce, euro, politiky EU (pro 4. – 5. ročníky)
 • Rozmanitosti EU - jazyky EU, charakteristika členských států EU, co mají společného a čím se liší
 • Evropské omalovánky - obecné informace o EU a hra, jež má za cíl seznámit žáky s členskými zeměmi EU (pro 4. - 6. ročníky)
 • Vánoce v EU - vánoční zvyky a tradice v zemích EU
 • Velikonoce v EU - velikonoční zvyky a tradice v zemích EU

Témata přednášek pro 2. stupeň základních škol:

 • Kořeny evropské integrace - vznik EU, zakládající smlouvy ES/EU, rozšiřování EU, osobnosti evropské integrace
 • Jsme v EU, buďme v obraze - historie a fungování EU, členství ČR v EU, symboly EU, euro, charakteristika členských států EU
 • Jak funguje EU? - orgány a instituce EU, institucionální trojúhelník, schvalování evropské legislativy uvnitř institucí
 • Cestování po EU - základní informace o EU, evropské občanství, jednotný vnitřní trh, čtyři základní svobody - volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, Schengenský prostor a ČR
 • Kam až sahá EU - geografické vymezení EU, příčiny vzniku EU, členské a kandidátské země EU, země stojící mimo EU, euro, symboly EU
 • Aktuální otázky - příčiny vzniku EU, smlouvy ES/EU, rozšiřování EU, kandidátské země EU, eurozóna, euro, migrační krize a brexit
 • Riskuj o Evropské unii - vědomostní a zábavná hra s tématy EU 

Anotace k jednotlivým přednáškám naleznete zde.

 Nabídka přednášek pro střední a vyšší odborné školy 

 • Historické mezníky vývoje EU - počátky a okolnosti vzniku ES/EU, pád železné opony, političtí představitelé, evropské osobnosti, rozšiřování EU
 • Jak funguje EU? - fungování EU, orgány a instituce EU, proces rozhodování, právo ES/EU
 • Česká republika v Evropské unii - vztahy ČR a EU, historie vstupu ČR do EU, podmínky členství v EU, ČR a euro, ČR v Schengenském prostoru, předsednictví ČR v Radě EU 2009, ČR a Lisabonská smlouva
 • Aktuální dění v EU - aktuální vývoj v Evropské unii, Lisabonská smlouva, rozšiřování EU, eurozóna, přijetí eura v ČR, migrační krize, brexit
 • Hospodářská a měnová unie - historie evropské ekonomické integrace, hospodářská a měnová unie, konvergenční kritéria, ČR a euro, euromince a eurobankovky, státy eurozóny, přijetí eura v ČR
 • Základy evropského práva, Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech - evropské právo, SZBP, Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, Schengenský prostor, aktuální bezpečnostní hrozby EU
 • Lisabonská smlouva - vznik Lisabonské smlouvy, proces ratifikace Lisabonské smlouvy, fungování EU po Lisabonu, ČR a Lisabon
 • EU mýty - mýty a fakta o legislativě EU (pomazánkové máslo, křivé banány, zákaz nošení podpatků v kadeřnictvích,...)
 • Fondy EU - politika hospodářské a sociální soudržnosti, podpora ze strukturálních fondů, systém čerpání dotací, ČR a fondy EU
 • Studuj, pracuj, cestuj v EU! - možnosti stáží, studia, práce a dobrovolnictví v EU, vzdělávací a výměnné programy EU, Evropská dobrovolná služba, Europass

Anotace k jednotlivým přednáškám naleznete zde.

 Nabídka doplňkového promítání krátkých filmů

 • DVD Evropa: Výlet časem - Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejznámějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Od athénské demokracie přes antický Řím, vznik křesanství, rozvoj feudální Evropy, osvícenství a deklaraci práv a svobod člověka a občana (cca 10 minut).
 • DVD Konec železné opony - Animovaný film "Konec železné opony" je určen především pro mladší školáky. Hračka Pidižvík vysvětluje, co to byla "železná opona". Předvádí dětem, jak se žilo za totality, vypráví o konci železné opony (cca 10 minut).
 • DVD Od Praotce k Unii - Nejen děti se mohou podívat na animovaný film Pavla Koutského s názvem „Od Praotce k Unii" rekapitulující zábavnou formou české dějiny až do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009 (cca 10 minut).
 • DVD Den v Evropě - Vypráví o tom, jak unie ovlivňuje nᚠkaždodenní život. DVD nabízí i možnost 3D grafického zpracování o fungování Evropského parlamentu (úvod o EP, politické skupiny v EP, práce v EP, rozhodování v EP a rozpočet EU). Na krátké filmy na DVD navazuje vědomostní kvíz, který je složen z otázek, jejichž odpovědi byly obsaženy v krátkých filmech. DVD je v různých jazykových verzích, takže je lze využít i při výuce cizích jazyků.
 • CD Komiks o politice soudržnosti - Základní rysy kohezní politiky či politiky soudržnosti podané netradiční formou komiksu. Odlehčenou formou naznačí základní nástroje a rysy kohezní politiky EU.

A pokud jen hledáte inspiraci pro výuku, navštivte portál EU hrou nebo nás kontaktujte. Rádi Vám vyjdeme vstříc.

Autor: Eurocentrum Pardubice