Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Čeští studenti navštívili hlavní město Evropské unie

09.07.2019

Ve dnech 26. – 28. 6. 2019 proběhla poznávací cesta do Bruselu, hlavního města Evropské unie, spojená s návštěvou evropských institucí a zajímavostí města. Cesta byla odměnou pro tři skupiny studentů za jejich přední umístění v celorepublikových soutěžích. Návštěvu města si všichni přítomní užili a poznali, jak zajímavá může být práce v institucích Evropské unie.

Cestu do Bruselu podnikli studenti středních škol z různých koutů České republiky, přičemž se jednalo o výherce literární soutěže 15 LET SPOLU, uspořádané Úřadem vlády ČR prostřednictvím regionálních Eurocenter v souvislosti s 15. výročím členství České republiky v Evropské unii, přičemž úkolem studentů bylo napsat úvahu, esej či fejeton na jedno z témat Evropou za svým snem či Strojem času: EU za dalších 15 let. Dále se jednalo o tři vítězné týmy pravidelné soutěže EUROPA SECURA, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s regionálními Eurocentry a dalšími partnery, a která je zaměřena na problematiku evropské integrace a bezpečnostních vztahů. Poslední skupinu tvořili studenti litoměřického gymnázia, kteří za svůj projekt Menšiny mezi námi obdrželi Cenu GRATIAS TIBI společnosti Člověk v tísni. Cena je udělována za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Doprovod studentů zajišovali koordinátoři organizace EUROPEUM, Eurocentra Pardubice a především Zastoupení Evropské komise v ČR, jejichž zástupci připravili v Bruselu pestrý program.

První den byl ihned po příletu zahájen návštěvou budovy Evropské komise – Charlemagne, kde účastníky přivítala zástupkyně návštěvnického centra a člen Zastoupení Evropské komise v ČR. Hlavním bodem programu bylo setkání s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou, jež představila svoji nelehkou činnost v rámci Evropské komise a zodpovídala velké množství dotazů, vznesených ze strany studentů. Následovala zajímavá přednáška o složení a fungování této instituce prostřednictvím českého úředníka, který v Evropské komisi pracuje.

Druhý den byl ve znamení řady přednášek o mnohojazyčnosti a práci tlumočníka v evropských institucích, následovaná představením možností a podmínek práce a stáží v institucích Evropské unie či kampaní EU&JÁ a #EU Protects z úst digitálního experta i české odbornice na ochranu před nekalými praktikami. Poslední prezentace dne obsahovala informace o digitálních médiích v dnešním světě a jejich hrozbách i výhodách, a to opět ze strany českého zaměstnance. Přednášky probíhaly v českém i anglickém jazyce a bylo možné vznést na řečníky dotazy, čehož studenti rádi využili.

V průběhu třetího a posledního dne došlo k návštěvě Parlamentaria, návštěvnického centra Evropského parlamentu, které je plně přístupné ve 24 jazycích a bezplatně sedm dní v týdnu. Využívá celou řadu interaktivních multimediálních nástrojů, díky kterým poskytuje občanům vhled do práce Evropského parlamentu a dalších orgánů EU. Návštěvníci mohou zažít, jak jsou v EU přijímána politická rozhodnutí, která přímo či nepřímo ovlivňují každodenní život. Studenti soutěže EUROPA SECURA měli dokonce možnost setkání s Petrem Švepešem, členem politického sboru Stálé delegace České republiky při NATO v Bruselu, a to přímo v budově Severoatlantické aliance, kam není běžně umožněn přístup. Zbytek dne strávil každý individuálně dle svých časových možností a zájmu, nejčastěji však návštěvou bruselského náměstí Grande-Place, Manneken Pis - sochy čurajícího chlapečka či ocelové stavby Atomium na plošině Heysel.

Věříme, že návštěva Bruselu a vybraných institucí EU byla cenným zdrojem informací nejen pro studenty, ale že se také stala inspirací pro další návštěvu města či budoucí působení v orgánech Evropské unie, které současně tvoří zajímavé multikulturní prostředí.

Autor: Eurocentrum Pardubice
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty