Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Průvodce volbami do Evropského parlamentu 2019

04.02.2019

Květnové volby do Evropského parlamentu se blíží. Zajímá vás, jakým způsobem se do Evropského parlamentu volí, jaké je jeho současné složení, nebo byste se rádi dozvěděli více o tom, jakým způsobem Evropský parlament rozhoduje? K těmto a dalším klíčovým otázkám pro vás Úřad vlády ČR připravil průvodce, ve kterém naleznete informace k institucionálnímu fungování Parlamentu, aktuálnímu politickému složení a také k tomu, jaké současné výzvy před evropským zákonodárným sborem stojí.

Ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční v České republice již čtvrté volby do Evropského parlamentu. Hlasování proběhne po pěti náročných letech, kdy se Evropská unie (EU) potýkala se spory ohledně řešení otázky migrace a kdy se Spojené království rozhodlo jako historicky první členský stát EU opustit.

Podobně jako ve zbytku světa se navíc v EU čím dál více projevovaly dopady čtvrté průmyslové revoluce a globalizace, které vedou k proměnám pracovního trhu i informačního prostředí a zpochybňují tak osvědčené recepty i postavení zavedených politických stran.

Komplikované období posledního mandátu Evropského parlamentu (EP) zároveň vedlo k reflexi současného fungování EU a debatám o její budoucnosti. Volby do EP v roce 2019 budou jedinečnou příležitostí, kdy mohou voliči do těchto debat aktivně zasáhnout a spoluurčit, jakou EU si v budoucnosti přejí.

Nový EP bude již letos například hlasovat o víceletém finančním rámci pro sedmileté období po roce 2020. V dalších letech bude muset odsouhlasit jakoukoli dohodu o budoucích vztazích EU se Spojeným královstvím, stejně jako obchodní dohody s dalšími třetími zeměmi nebo dohody o přistoupení kandidátských států do EU.

Již od Lisabonské smlouvy mají přitom evropští poslanci rovnoprávnou pozici s Radou ve většině sektorových politik a zasahují tak do tvorby řádově stovek legislativních aktů ročně s přímým účinkem na život občanů v EU.

Česká republika se řadí mezi členské státy s nejnižší volební účastí v celé EU. Dosavadní průzkumy navíc ukazují, že ani o  nadcházející evropské volby se čeští občané příliš nezajímají. Mobilizace voličů je proto v naší zemi velkou výzvou nadcházejících voleb.

Cílem tohoto informačního materiálu Úřadu vlády ČR je proto přispět k větší informovanosti o fungování EP a nadcházejících evropských volbách. Věnuje se zejména následujícím tématům:

  • pravomocem a fungování Evropského parlamentu a jeho zapojení do legislativního procesu;
  • struktuře Evropského parlamentu (např. výborům, předsednictvu);
  • pravidlům voleb do Evropského parlamentu včetně rozložení mandátů mezi členské státy EU a voličské účasti;
  • výběru vedení příštího Evropského parlamentu a vedoucích kandidátů na předsedu Evropské komise     (Spitzenkandidaten);
  • fungování frakcí v Evropském parlamentu, představení frakcí a jejich vedoucích kandidátů do nadcházejících voleb;
  • politickému kontextu nadcházejících voleb a prioritním tématům pro budoucí Evropský parlament.

Kompletní průvodce o fungování Evropského parlamentu (pdf)

Autor: Úřad vlády
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty