Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje další ročník soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label!

22.02.2016

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky. Ocenění lze udělit jakémukoli inovačnímu projektu z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje kritéria a některou z priorit pro rok 2016. Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2016!

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa vycházející z dokumentu vydaného Evropskou komisí v roce 1995 - „White Paper: Teaching and Learning towards the learning society", ve kterém si EU vytyčila za cíl napomoci občanům členských zemí ovládnout kromě mateřštiny minimálně další dva cizí jazyky.

V roce 2004 v rámci aktivit Evropské komise souvisejících s Akčním plánem na podporu jazykové rozmanitosti a jazykového vzdělávání zaznamenala Evropská jazyková cena Label rozšíření o další významnou aktivitu, kterou představuje individuální ocenění Evropský učitel jazyků roku. Na základě rozhodnutí Odborné poroty programu Label v roce 2007 je individuální ocenění v ČR udělováno jen jednou za dva roky.

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů.

Odkaz na stránky Evropské komise zaměřené na podporu výuky jazyků a jazykové rozmanitosti: http://ec.europa.eu/languages/index_cs.htm.

Obecná kritéria, Priority pro rok 2016 a další informace k soutěži naleznete zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/.

Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2016!

Kontaktní osoba, administrace Label:

Jana Votrubová - jana.votrubova@dzs.cz

Pavla Šabatková - pavla.sabatkova@dzs.cz

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty