Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Přihlaste se na Schumanovu stហdo Evropského parlamentu

03.11.2021

Přihlaste se na stហdo Evropského parlamentu se začátkem v březnu 2022. Termín pro podání přihlášky je 30. listopad.

 

 

Měsíc listopad již tradičně patří otevřenému výběrovému řízení na Schumanovu stហv Evropském parlamentu. Stáže pojmenované po „otci zakladateli“ myšlenky evropské integrace mají za cíl poskytnout odbornou přípravu uchazečům a přinést kandidátům přehled o činnosti a fungování nejen Evropského parlamentu, ale celé EU. Kandidát si může zvolit, ve kterém ze tří sídel Parlamentu – Brusel, Lucemburk, Štrasburk – by chtěl pracovat, a také podle oblasti svého zaměření, čemu by se chtěl během své stáže věnovat.

Uchazeč o Schumanovu stហmusí splnit následující podmínky:

  • musí mu být minimálně 18 let,
  • musí být státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie nebo přistupující/kandidátské země (lze rovněž nabízet velmi omezený počet stáží pro státní příslušníky jiných zemí),
  • musí být držitelem vysokoškolského diplomu,
  • musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků EU a velmi dobrou znalost druhého jazyka (občané nečlenských států musí mít velmi dobrou znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny),
  • musí předložit aktuální výpis z trestního rejstříku,
  • po dobu delší než dva po sobě jdoucí měsíce nepracoval ani se nezúčastnil žádného jiného druhu stáže v instituci, orgánu nebo agentuře EU,
  • šest měsíců před zahájením stáže neabsolvoval studijní návštěvu na sekretariátu Evropského parlamentu.

V rámci jedné přihlášky se může uchazeč přihlásit na tři různé nabídky. K vyplněné přihlášce online je třeba přiložit životopis a motivační dopis (ke každé nabídce). Životopis je třeba odeslat ve formátu Europass.

Všechny podmínky a bližší informace o stáži jsou dostupné ZDETermín pro podání přihlášky je 30. 11. 2021.

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty